Zoek een advocaat

Reset

De registratie van deze gegevens door de Orde van Advocaten van de Balie in Luik (place Saint Lambert, 4000 Luik), die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, wordt uitgevoerd voor de doeleinden beschreven op www.barreaudeliege.be/NL/vieprivee.aspx . Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt u steeds over het recht om deze gegevens in te kijken en recht te zetten. Alle informatie over de verwerking kan ook verkregen worden bij de Privacycommissie, Hoogstraat 139 in B-1000 Brussel.